سرور مجازی پرسرعت ایران

کیفیت را با ما تجربه کنید

VPSSD01


VPS (سرور مجازی)

تحویل آنی و خودکار


1 هسته CPU
1GB رم
20GB فضای SSD
پهنای باند 200GB
1 آیپی
10Gbps آپلینک
آپتایم 99%

VPSSD02


VPS (سرور مجازی)

تحویل آنی و خودکار


2 هسته CPU
2GB رم
20GB فضای SSD
پهنای باند 250GB
1 آیپی
10Gbps آپلینک
آپتایم 99%

VPSSD03


VPS (سرور مجازی)

تحویل آنی و خودکار


2 هسته CPU
3GB رم
30GB فضای SSD
پهنای باند 300GB
1 آیپی
10Gbps آپلینک
آپتایم 99%

VPSSD04


VPS (سرور مجازی)

تحویل آنی و خودکار


3 هسته CPU
4GB رم
40GB فضای SSD
پهنای باند 350GB
1 آیپی
10Gbps آپلینک
آپتایم 99%